Tunnemme vahvaa vastuuta suhteessa sidosryhmiimme, yhteisöön ja ympäristöön. Sitoutumisemme vastuullisuuteen ohjaa päätöksentekoprosessejamme ja toimintaamme.

Eettiset liiketoimintakäytännöt

Noudatamme kaikessa liiketoiminnassamme korkeimpia eettisiä standardeja. Tiimimme pyrkii edistämään avoimuuden, oikeudenmukaisuuden ja vastuullisuuden kulttuuria. Painotamme rehellisyyttä ja avoimuutta suhteissamme asiakkaisiin, kumppaneihin ja työntekijöihin. Kaiken muotoinen syrjintä on vahvasti arvojemme vastaista. Emme hyväksy lapsityövoimaa toimittamiemme tuotteiden valmistuksessa. Seuraamme tarkoin viranomaisten asettamia vientirajoituksia, emmekä toimita tuotteitamme kielletyille tahoille.

Ympäristövastuu

Ymmärrämme yritysten vaikutuksen ympäristöön. Siksi sitoudumme minimoimaan ekologista jalanjälkeämme. Pyrimme toteuttamaan kestäviä käytäntöjä kaikessa toiminnassamme jätteen vähentämisestä energian ja resurssien säästämiseen. Esimerkkeinä pienistä teoista mainittakoon mm. lähes täysin paperiton toimisto ja kaiken pakkausmateriaalin uusiokäyttö.

Yhteisöllinen osallistuminen

Meille yhteisön tukeminen on keskeinen arvo. Tuemme aktiivisesti paikallisia toimijoita ja hyväntekeväisyysjärjestöjä. Vapaaehtoistyön ja yhteisöohjelmien avulla pyrimme edistämään meille tärkeitä asioita.

Työntekijöiden hyvinvointi

Työntekijämme ovat suurin voimavaramme. Painotamme heidän terveyttään, turvallisuuttaan ja ammatillista kehittymistään. Luomalla tukevan työympäristön ja tarjoamalla kasvumahdollisuuksia rohkaisemme tiimiämme menestymään ja innovoimaan. Säännöllinen työkykyä ylläpitävä toiminta on perusperiaatteitamme.

Asiakastyytyväisyys

Olemme sitoutuneita tarjoamaan laadukkaita tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeita. Palautteen kuunteleminen ja tarjontamme kehittäminen on keskeistä sitoumuksemme noudattamisessa. Tavoittelemme aina pitkäkestoisia asiakassuhteita.

Hyvien hallintotapojen noudattaminen

Lakien, määräysten ja alan standardien noudattaminen on itsestäänselvyys toiminnassamme. Ylläpidämme vahvoja hallinnointikäytäntöjä varmistaaksemme normien noudattamisen ja riskien minimoimisen, suojaamalla siten myös sidosryhmiemme etuja.

Jatkuva kehitys

Vastuu on jatkuva matka yrityksessämme. Arvioimme ja hienosäädämme käytäntöjämme säännöllisesti, jotta käytössämme on aina parhaat menetelmät ja tuotteet asiakkaidemme palvelemiseksi.